DOLLABRASIU_v

DOLLS DE SORRA ABRASIU

Disposem de maquinaria i instal·lacions per oferir els millor de dolls de sorra que li poden oferir.

Sorrejat amb silicat d’alumini:

Substitutiu ideal en operacions en les que es consideraven idònies el sorrejat de sorra (no utilitzats en l’actualitat per la normativa vigent existent) el silicat d’alumini es el millor material substitutiu,sense contra indicacions, del tipus sanitari ni de seguretat.

Altres camps d’aplicació:

Neteja i sorrejat per preparació de superfícies de metall,fusta.ciment,formigó.

Neteja i decapatge d’interiors de tancs i dipòsits.

Neteja de façanes, d’edificis i similars.

Neteja i protecció hidrofugant de Monuments.

Decapat d’embarcacions.

Neteges de sinistres per incendis.

Neteges i protecció de grafits

Altres materials:

Sorra de quartz, Micro esferes de vidre, Armex-Bicarbonat, Corindó, Granalla d’acer.